Koop je tickets

Festivalinformatie

Alles wat je moet weten over Nirwana Tuinfeest!

Reglement

Het Nirwana Tuinfeest festivalterrein omvat:
De parkeerplaats, de camping en het festivalveld.

Het betreden van het Nirwana Tuinfeest festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festival terrein bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel. Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Geweld en agressie worden niet getolereerd. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Stichting Evenementen Nirwana folders of andere promotionele artikelen uit te delen. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend. Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.

TOEGANG

Bij het betreden van het festivalterrein geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het festival terrein. Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele foto-apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen. De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het festival terrein zonder opgave van reden. De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festivalterrein te verlaten. Op gronde van uw gedrag op het festivalterrein en/of de openbare weg rond het festivalterrein en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel u te alle tijden de toegang weigeren.

Wij hebben geen leeftijdsgrens; iedereen is welkom. Wel dienen personen onder de 16 onder begeleiding van een volwassenen binnen te komen. Iedereen dient voor de vrijdag en/of zaterdag kaartjes te kopen. We maken geen verschil in entreeprijs qua leeftijd.

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

Stichting Evenementen Nirwana, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. Stichting Evenementen Nirwana, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden. Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.

Algemene voorwaarden

  1. De door Ticketcrew en Stichting Evenementen Nirwana geleverde toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisator.
  2. De bezoeker houdt het toegangsbewijs voor zichzelf en wordt geacht deze niet door te verkopen met een hogere prijs als de originele ticketprijs, of op enige wijze, direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen, op enige wijze dan ook, aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
  3. Indien gehandeld wordt in strijd met de hierboven genoemde voorwaarden, is Ticketcrew en/of Stichting Evenementen Nirwana gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd zonder enig recht op schadevergoeding.
  4. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang tot het evenement.
  5. De organisator heeft het recht om het evenement te annuleren of te verplaatsen. In geval van annulering of verplaatsing zal de organisatie wel het toegangsgeld exclusief de administratiekosten restitueren.

Sponsoren