Koop je tickets

Privacy verklaring

Wijzig cookieinstellingen

Stichting Evenementen Nirwana, gevestigd aan Meervensedijk 4 5715 PZ in Lierop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Evenementen Nirwana
Meervensedijk 4
5715 PZ Lierop

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Evenementen Nirwana verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken per categorie:

A. Ticketkoper

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Wanneer je verbind met Facebook worden bovenstaande gegevens opgehaald uit je Facebook-account.
 • Of je de volgende keuze selecteert: ‘Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van toekomstige evenementen’.

B. Vrijwilligers

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

C. Artiesten

 • Voor- en achternaam
 • NAW gegevens
 • Modelcontracten volgens de wet DBA

D. Websitebezoekers

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Tracking cookies
 • Naam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Rekeningnummer
 • Telefoon
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nirwanatuinfeest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Evenementen Nirwana verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Ticketkoper

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Te kunnen identificeren waar onze doelgroep vandaan komt om ons evenement zo goed mogelijk te kunnen promoten.

De verwerking van de gegevens van categorie A ticketkoper wordt gerechtvaardigd door de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Evenementen Nirwana. De ticketkoper kan redelijkerwijs verwachten dat wij de gegevens verwerken om bovenstaande doelen te bereiken.

 • Je op de hoogte te houden van toekomstige evenementen (indien toestemming verleend).

Voor dit doel wordt specifiek toestemming gegeven door de ticketkoper en de verwerking wordt gerechtvaardigd op de grondslag van de toestemming van de ticketverkoper voor de verwerking van zijn gegevens voor dit specifieke doel.

B. Vrijwilligers

 • Je te kunnen bellen of e-mailen voor hulp tijdens de evenement.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen voor andere vrijwilligersaangelegenheden.

De verwerking van de gegevens van categorie B vrijwilligers wordt gerechtvaardigd door de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Evenementen Nirwana. De vrijwilliger kan redelijkerwijs verachten dat wij de gegevens verwerken voor het organiseren van de evenementen.

C. Artiesten

 • Het doen van aangifte bij de Belastingdienst.
 • Je gegevens te kunnen overleggen aan Buma/Stemra om te voldoen aan de eisen voor subsidie.

Het verwerken van de gegevens van artiesten wordt gerechtvaardigd doordat de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SEN rust. In de samenwerking met de artiest is het noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan waarin SEN verklaart dat het geen verkapt dienstverband aangaat met de ZZP’er (artiest). Hiervoor is de verwerking van de enkele persoonsgegevens en een overeenkomst noodzakelijk.

D. Websitebezoekers

 • Je cookies worden verwerkt om de website te laten functioneren.

Het verwerken van functionele cookies wordt gerechtvaardigd doordat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van SEN. Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website te laten functioneren. De bezoeker van de website kan redelijkerwijs verwachten dat de cookies op de website worden verwerkt om de website te laten functioneren. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij krijg je de keuze wel soort cookies (noodzakelijk en/of analytische cookies) je accepteert om door ons te laten verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Evenementen Nirwana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Evenementen Nirwana) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Evenementen Nirwana bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • A. Ticketkopers: wij bewaren je gegevens tot 1 jaar na bezoek aan het evenement om bij belangrijke zaken contact op te kunnen nemen. Indien je hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van toekomstige evenementen bewaren je gegevens tot je aangeeft niet meer op de hoogte te willen worden gehouden.
 • B. Vrijwilligers: wij bewaren je gegevens tot 1 jaar na het laatste evenement waar je als vrijwilliger aan hebt deelgenomen om je voor het volgende evenement weer te kunnen benaderen of je op de hoogte houden van eventuele vrijwilligersavonden.
 • C. Artiesten: wij bewaren je gegevens tot 2 jaar na optreden op het evenement. Dit is noodzakelijk om aan betreffende partijen bij eventuele vraag dergelijke gegevens te kunnen overleggen.
 • D. Website bezoekers: wij bewaren je gegevens met betrekking tot websitestatistieken 26 maanden. Gegevens die je invoert via de ticketverkoop applicatie worden zolang bewaard als vermeld onder categorie A (ticketkoper).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Evenementen Nirwana verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Evenementen Nirwana gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Evenementen Nirwana en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nirwanatuinfeest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Evenementen Nirwana wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Evenementen Nirwana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nirwanatuinfeest.nl

Sponsoren